پروفایل مؤسسه

نام مؤسسه:زبان انگليسي اقيانوس
ناظر:پريسا همتي
مالک:شيوا همتي
پست الکترونیک:pazhor_2013@yahoo.com
تلفن تماس:04134390326
دوره های تدریسی:
فکس:
وب سایت:
شهر:تبريز
آدرس:خيابان علامه اميني- نرسيده به قدس
توضیحات: