پروفایل

0 امتیاز

نام : نگين
نام خانوادگی: سنجابي
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: مکالمه زبان انگليسي
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 50000 ریال
 2. نام درس: انگليسي موقعيتي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 550000 ریال
 3. نام درس: گرامر تخصصي انگليسي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
 4. نام درس: آمادگي کنکور ارشد و دکتري
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 650000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: مکالمه انگليسي
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: رایگان
  محدودیت: 5 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/12/1
  ساعات تشکیل کلاس:
  یک شنبه ساعت 10:0
  سه شنبه ساعت 10:0روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهپُرپُر
سه شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُر
چهار شنبهپُرپُربدون برنامهپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرکلاس Mehdi Boghratمکالمه زبان انگليسي بدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر