پروفایل

0 امتیاز

نام : 1
نام خانوادگی: 1
رشته: الکترونیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: سیکل
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: مکالمه زبان انگليسي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
 2. نام درس: زبان ايتاليايي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 450000 ریال
 3. نام درس: زبان فرانسه
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 600000 ریال
 4. نام درس: تعيين سطح
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 0 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر