پروفایل

0 امتیاز

نام : 1
نام خانوادگی: 1
رشته: برق از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: سیکل
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: تحليل سازه
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 1200000 ریال
 2. نام درس: زبان تخصصي (عمران) کنکور کارشناسي ارشد
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 1000000 ریال
 3. نام درس: مقاومت مصالح
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 1200000 ریال
 4. نام درس: استاتيک
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 800000 ریال
 5. نام درس: آموزش AutoCad 2014
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 1000000 ریال
 6. نام درس: آموزش زبان انگليسي کاربردي (کتب interchange و passages)
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 600000 ریال
 7. نام درس: آموزش کاربردي نرم افزار Etabs 9
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 1000000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر