پروفایل

0 امتیاز

نام : Shahab
نام خانوادگی: Rikhtegar
رشته: عمران از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
  1. نام درس: کارگاه آموزشي Flow-3D
    تعداد جلسات: 10
    هزینه: 2500000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
جمعهپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهپُر