پروفایل

0 امتیاز

نام : سپهر
نام خانوادگی: فلاحتي
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: دکتری
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: زبان انگليسي عمومي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1000000 ریال
 2. نام درس: دوره هاي آيلتس
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1200000 ریال
 3. نام درس: دوره هاي کامل آيلتس
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 36000000 ریال
 4. نام درس: دوره کامل تافل
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 36000000 ریال
 5. نام درس: اديت مقالات علمي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
 6. نام درس: ويرايش Writing TOEFL و IELTS
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 100000 ریال
 7. نام درس: دوره MSRT
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1500000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامه
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
لیست فروش:
تصویرنام فایلتوضیحاتقیمتدفعات فروشگروهرشتهخرید
پاسخنامه شماره 1 کلاس دکتريرایگان58زبان های خارجیانگلیسي
پاسخنامه شماره 2کلاس دکتريرایگان218زبان های خارجیانگلیسي
سوالات کنکور معماري سال 93رایگان19زبان های خارجیانگلیسي
سوالات کنکور معماري سال 92رایگان10زبان های خارجیانگلیسي