پروفایل

0 امتیاز

نام : alireza
نام خانوادگی: ghalandari
رشته: الکترونیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: زبان روسي (کامل)
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 450000 ریال
 2. نام درس: زبان روسي (گرامر)
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 400000 ریال
 3. نام درس: زبان روسي (مکالمه)
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 350000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه