پروفایل

0 امتیاز

نام : 1
نام خانوادگی: 1
رشته: آمار از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: سیکل
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: c++
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 2000000 ریال
 2. نام درس: c#
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 6000000 ریال
 3. نام درس: ASP
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 6000000 ریال
 4. نام درس: SQL
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 2000000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهکلاس saed nazaric++
لیست فروش:
تصویرنام فایلتوضیحاتقیمتدفعات فروشگروهرشتهخرید
آموزش سيمولينک در متلبآموزش سيمولينک متلب توسط جناب آقاي اميد جعفري زير نظر استاد محترم دکتر وفايي جهان. آموزش صف ها در متلبرایگان436444ریاضی و فنیکامپیوتر