پروفایل

0 امتیاز

نام : Roya
نام خانوادگی: Rostami
رشته: زیست شناسی از گروه علوم تجربی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
  1. نام درس: زيست و آزمايشگاه 2
    تعداد جلسات: 15
    هزینه: 7000000 ریال
  2. نام درس: زيست و آزمايشگاه 1
    تعداد جلسات: 12
    هزینه: 6000000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه