پروفایل

0 امتیاز

نام : hadisseh
نام خانوادگی: mousavi
رشته: فرانسه از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: دکتری
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
خلاصه رزومه:
تجارب:
 1. تاریخ: 1389تا کنون
  مکان: موسسه زبان هاي خارجي کيش
  توضیح: استاد
 2. تاریخ: 1392تا کنون
  مکان: دانشگاه اصفهان
  توضیح: استاد
 3. تاریخ: 1392
  مکان: مرکز زبان آموزي دانشگاه اصفهان
  توضیح: استاد
 4. تاریخ: 1392
  مکان: موسسه زبان هاي خارجي قانون
  توضیح: استاد
تحصیلات و مدارک:
 1. تاریخ: 1390
  مکان: دانشگاه تربيت مدرس تهران
  توضیح: دانشجوي دکترا
 2. تاریخ: 1387
  مکان: دانشگاه تربيت مدرس تهران
  توضیح: دانشجوي کارشناسي ارشد آموزش زبان فرانسه
 3. تاریخ: 1383
  مکان: دانشگاه اصفهان
  توضیح: کارشناسي زبان فرانسه
افتخارات:
 1. تاریخ: 1393
  مکان: نشر پردازش
  توضیح: کتاب پاسخ خاي تشريحي کنکور کارشناسي ارشد زبان فرانسه از سال 1386 تا 1393
 2. تاریخ: 1393
  مکان: نشر پردازش
  توضیح: کتاب پاسخ هاي تشريحي کنکور دکتراي زبان فرانسه