پروفایل

0 امتیاز

نام : nasim
نام خانوادگی: hosseinzadeh
رشته: مدیریت از گروه علوم انسانی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: زبان تخصصي مديريت
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 250000 ریال
 2. نام درس: امادگي براي شرکت در کلاسهاي تافل (براي مبتديان)
  تعداد جلسات: 50
  هزینه: 300000 ریال
 3. نام درس: زبان دوره دبيرستان
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 200000 ریال
 4. نام درس: زبان دوره راهنمايي (و هفتم و هشتم)
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 150000 ریال
 5. نام درس: کتب آموزشگاهي بزرگسالان
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 150000 ریال
 6. نام درس: کتب آموزشگاهي کودکان
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 150000 ریال
 7. نام درس: زبان کنکور
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 300000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُر
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُر
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُر
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُر
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُر
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُر
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر