پروفایل

0 امتیاز

نام : 1
نام خانوادگی: 1
رشته: آمار از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: سیکل
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: Sql Server مقدماتي
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 2500000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: SQL Server مقدماتي
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 3
  هزینه: 300000 ریال
  محدودیت: 3 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1395/1/15
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 14:0
  پنج شنبه ساعت 17:0روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه