پروفایل

0 امتیاز

نام : Nazanin
نام خانوادگی: Bashi
رشته: از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
  1. نام درس: زبان انگليسي همه سطوح
    تعداد جلسات: 5
    هزینه: 0 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
جمعهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه