پروفایل

0 امتیاز

نام : parvin
نام خانوادگی: zarepour moghaddam
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
  1. نام درس: کنکور زبان تضميني
    تعداد جلسات: 1
    هزینه: 500000 ریال
  2. نام درس: مکالمه انکليسي در 90 جلسه بدون کتاب و نوشته با روش زبان آموزي کودک
    تعداد جلسات: 1
    هزینه: 1000000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر