پروفایل

0 امتیاز

نام : Mohammad Reza
نام خانوادگی: Zarei
رشته: برق از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: معادلات ديفرانسيل
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 400000 ریال
 2. نام درس: رياضيات مهندسي
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 400000 ریال
 3. نام درس: فيزيک 1
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 400000 ریال
 4. نام درس: حسابان
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 400000 ریال
 5. نام درس: مدارهاي الکتريکي
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 400000 ریال
 6. نام درس: سيستمهاي کنترل خطي
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 400000 ریال
 7. نام درس: رياضيات اول دبيرستان
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 400000 ریال
 8. نام درس: رياضيات دوم دبيرستان
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 400000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه