پروفایل

0 امتیاز

نام : mostafa
نام خانوادگی: zare
رشته: برق از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: معادلات ديفرانسيل و انتگرال
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 300000 ریال
 2. نام درس: انتگرال
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 300000 ریال
 3. نام درس: رياضيات مهندسي
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 300000 ریال
 4. نام درس: تحليل مدارهاي الکتريکي 1 و2
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 300000 ریال
 5. نام درس: ماشين هاي الکتريکي 1 و2
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 300000 ریال
 6. نام درس: بررسي سيستم هاي قدرت 1 و2
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 300000 ریال
 7. نام درس: کنترل خطي
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 300000 ریال
 8. نام درس: رياضي 1
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 300000 ریال
 9. نام درس: رياضي 2
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 300000 ریال
 10. نام درس: مبحث كامل طريقه انتگرالگيري از ا‏نواع توابع با روش هاي مختلف
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 300000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
چهار شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
جمعهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر