پروفایل

0 امتیاز

نام : Mohammad
نام خانوادگی: khazaei
رشته: برق از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: مدار
  تعداد جلسات: 14
  هزینه: 600000 ریال
 2. نام درس: رياضي 1
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 600000 ریال
 3. نام درس: کنترل خطي
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 600000 ریال
 4. نام درس: معادلات ديفرانسيل
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 600000 ریال
 5. نام درس: تجزيه و تحليل سيگنال ها و سيستمها
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 600000 ریال
 6. نام درس: الکترونيک 1
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 600000 ریال
 7. نام درس: شبکه هاي عصبي
  تعداد جلسات: 6
  هزینه: 600000 ریال
 8. نام درس: منطق فازي
  تعداد جلسات: 6
  هزینه: 600000 ریال
 9. نام درس: رياضي 2
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 600000 ریال
 10. نام درس: رياضي مهندسي
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 600000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه