پروفایل

0 امتیاز

نام : Farshad
نام خانوادگی: Hedayati
رشته: مکانیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: عربي
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 180000 ریال
 2. نام درس: رياضي
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 180000 ریال
 3. نام درس: زبان انگليسي
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 180000 ریال
 4. نام درس: شيمي
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 180000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر