پروفایل

0 امتیاز

نام : Shahram
نام خانوادگی: Zeeyaee
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: TOEFL Number of meetings
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 600000 ریال
 2. نام درس: مکالمه در سفر Number of meetings
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 500000 ریال
 3. نام درس: مکالمه روزمره Number of meetings
  تعداد جلسات: 100
  هزینه: 500000 ریال
 4. نام درس: مکاتبات بازرگاني Number of meetings
  تعداد جلسات: 16
  هزینه: 700000 ریال
 5. نام درس: مکالمات هتلداري Number of meetings
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 600000 ریال
 6. نام درس: ادبيات انگليسي Number of meetings
  تعداد جلسات: 100
  هزینه: 700000 ریال
 7. نام درس: تذريس ترجمه متون Number of meetings
  تعداد جلسات: 35
  هزینه: 600000 ریال
 8. نام درس: آموزش کلمات ضروري و واژه شناسي Number of meetings
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 600000 ریال
 9. نام درس: خواندن و درک مفاهيم Number of meetings
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 500000 ریال
 10. نام درس: English for Passengers
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 450000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهپُر
دوشنبهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهپُر
چهار شنبهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر