پروفایل

0 امتیاز

نام : Masoud
نام خانوادگی: Soleimani
رشته: از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر