پروفایل

0 امتیاز

نام : mohsen
نام خانوادگی: bagheri far
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
  1. نام درس: آموزش زبان انگليسي از مبتدي تا پيشرفته
    تعداد جلسات: 300
    هزینه: 50000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر