پروفایل

0 امتیاز

نام : Mohammad
نام خانوادگی: sepahi
رشته: برق از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: رياضي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 150000 ریال
 2. نام درس: فيزيک
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 150000 ریال
 3. نام درس: مدار هاي الکتريکي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 200000 ریال
 4. نام درس: رياضي مهندسي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 200000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
خلاصه رزومه:
تجارب:
 1. تاریخ: 1388 تاکنون
  مکان: شيراز
  توضیح: تدريس در آموزشگاه کانون فرهنگي شيراز
 2. تاریخ: 1388 تاکنون
  مکان: شيراز
  توضیح: برگزاري 3 دوره کلاس آمادگي کارشناسي ارشد رشته برق
تحصیلات و مدارک:
 1. تاریخ: 1387
  مکان: زاهدان
  توضیح: ليسانس مهندسي برق-الکترونيک
 2. تاریخ: 1393
  مکان: شيراز
  توضیح: فوقليسانس مهندسي برق-کنترل
افتخارات:
 1. تاریخ: 1383
  مکان: شيراز
  توضیح: برگزيده مرحله کشوري المپياد فيزيک کشوري