پروفایل

0 امتیاز

نام : seyed mehrab
نام خانوادگی: parvas
رشته: مکانیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: دیپلم
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر