پروفایل

0 امتیاز

نام : Abbas
نام خانوادگی: Abdollahzadeh
رشته: مدیریت از گروه علوم انسانی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: مديريت مالي1
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 500000 ریال
 2. نام درس: مديريت مالي2
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 500000 ریال
 3. نام درس: مديريت سرمايه گذاري
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 500000 ریال
 4. نام درس: آمار و کاربرد آن در مديريت
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 500000 ریال
 5. نام درس: مقدمات امور مالي شرکتي ويژه آزمون اصول بازار سرمايه
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 600000 ریال
 6. نام درس: روشهاي کمي مقدماتي ويژه آزمون اصول بازار سرمايه
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 600000 ریال
 7. نام درس: مهندسي مالي
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 500000 ریال
 8. نام درس: روشهاي کمي پيشرفته ويژه آزمون تحليلگري بازار سرمايه
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 600000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه