پروفایل

0 امتیاز

نام : sadaf
نام خانوادگی: taghian
رشته: از گروه هنر
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: 3ds max
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 300000 ریال
 2. نام درس: autocad
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 250000 ریال
 3. نام درس: راندو
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 400000 ریال
 4. نام درس: اسکيس
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 500000 ریال
 5. نام درس: ترسيم فني
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 250000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر
جمعهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر