پروفایل

0 امتیاز

نام : Atena
نام خانوادگی: Attaran
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: دکتری
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: زبان انگليسي عمومي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 600000 ریال
 2. نام درس: مهارت هاي چهارگانه آيلتس
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1000000 ریال
 3. نام درس: ويرايش مقالات
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1000000 ریال
 4. نام درس: تصحيح IELTS Writing
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 120000 ریال
 5. نام درس: انگليسي براي سفر
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 5000000 ریال
 6. نام درس: دروس تخصصي رشته آموزش زبان ويژه ورودي ارشد و دکتري
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1200000 ریال
 7. نام درس: تعيين سطح
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 200000 ریال
 8. نام درس: گرامر محض
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 400000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
خلاصه رزومه:
تجارب:
 1. تاریخ: 2013 up to now
  مکان: Ferdowsi University of Mashhad
  توضیح: ESP instructor
 2. تاریخ: 2007-2013
  مکان: Mahan Language Center
  توضیح: IELTS instructor supervisor of the institute's IELTS course; Member of the teacher recruitment council
 3. تاریخ: 2005-2008
  مکان: IELTS Club
  توضیح: ESOL Teacher and IELTS instructor
 4. تاریخ: 2003-2006
  مکان: Shokouh Language Institute
  توضیح: ESOL Teacher in public and private classes; Educational supervisor; Placement officer
تحصیلات و مدارک:
 1. تاریخ: 2014
  مکان: Ferdowsi University of Mashhad
  توضیح: Ph.D Candidate in Teaching English as a foreign language
 2. تاریخ: 2009-2011
  مکان: Ferdowsi University of Mashhad
  توضیح: Master of Art in Teaching English as a foreign language
 3. تاریخ: 2004-2008
  مکان: Ferdowsi University of Mashhad
  توضیح: Bachelor of Arts in English Language and Literature
افتخارات:
 1. تاریخ: 2012-2014
  مکان: national and international journals
  توضیح: more than 10 publications in the national and international journals including ISI ones