پروفایل

0 امتیاز

نام : shaghayegh
نام خانوادگی: miri
رشته: شیمی از گروه علوم تجربی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: شيمي دبيرستان
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
 2. نام درس: شيمي کنکور و المپياد
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 750000 ریال
 3. نام درس: شيمي دانشگاهي مقطع ليسانس
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 1000000 ریال
 4. نام درس: فن ترجمه متون انگليسي با آموزش کامل ساختار زبان
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
 5. نام درس: گيتار کلاسيک و تئوري موسيقي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه