پروفایل

0 امتیاز

نام : Shayan
نام خانوادگی: Jamshidi
رشته: مکانیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: اتوکد 2 بعدي و 3 بعدي Autocad2D,3D (جلسه اول رايگان)
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 4050000 ریال
 2. نام درس: کتيا Catia V5R21 تدريس 4 محيط اصلي نرم افزار کتيا Sketcher,Part Design,Assembly,Drafting, Design Wireframe and Surface, Material Library (جلسه اول رايگان)
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 5400000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
خلاصه رزومه:
کارشناسي مهندسي مکانيک-گرايش ساخت و توليد
تجارب:
 1. تاریخ: 1388
  مکان: اراک
  توضیح: • شرکت صنعتي گام اراک- طراح و توليد برجهاي انتقال نيرو
 2. تاریخ: 1391
  مکان: تهران
  توضیح: • شرکت شعله رسان -پيمانکار شرکت گاز
 3. تاریخ: 1389
  مکان: تهران
  توضیح: آموزشگاه فني حرفه اي طراحان
 4. تاریخ: 1391
  مکان: تهران
  توضیح: آموزشگاه فني حرفه اي دانش علوي
 5. تاریخ: 1392
  مکان: تهران
  توضیح: آموزشگاه فني حرفه اي ايرانيان
 6. تاریخ: 1391
  مکان: تهران
  توضیح: آموزشگاه فني حرفه اي طلوع شمس
 7. تاریخ: 1392
  مکان: تهران
  توضیح: آموزشگاه فني حرفه اي اميران
تحصیلات و مدارک:
 1. تاریخ: 1387
  مکان: اراک
  توضیح: کارداني فني مکانيک-نقشه کشي صنعتي
 2. تاریخ: 1389
  مکان: تهران
  توضیح: کارشناسي مهندسي مکانيک-ساخت و توليد