پروفایل

0 امتیاز

نام : Hamed
نام خانوادگی: Amini Tehrani
رشته: عمران از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: تحليل سازه
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 10000000 ریال
 2. نام درس: طراحي سازه هاي بتن آرمه 1
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 10000000 ریال
 3. نام درس: طراحي سازه هاي بتن آرمه2
  تعداد جلسات: 7
  هزینه: 10000000 ریال
 4. نام درس: مقاومت مصالح
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 10000000 ریال
 5. نام درس: ديناميک سازه
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 10000000 ریال
 6. نام درس: طراحي سازه هاي فولادي1
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 10000000 ریال
 7. نام درس: طراحي سازه هاي فولادي 2
  تعداد جلسات: 7
  هزینه: 10000000 ریال
 8. نام درس: استاتيک
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 5000000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه