پروفایل

0 امتیاز

نام : maryam
نام خانوادگی: maddahi
رشته: فلسفه از گروه علوم انسانی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: فلسفه
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 150000 ریال
 2. نام درس: عربي عمومي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 150000 ریال
 3. نام درس: عربي اختصاصي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 200000 ریال
 4. نام درس: منطق
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 150000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
خلاصه رزومه:
تجارب:
 1. تاریخ: سال 88
  مکان: اموزشگاه خوارزمي تهران
  توضیح: تدريس فلسفه .منطق و عربي
 2. تاریخ: سال 90-93
  مکان: اموزشگاه هاي علم و اينده ونبوغ
  توضیح: تدريس فلسفه .منطق و عربي
تحصیلات و مدارک:
 1. تاریخ: سال 89
  مکان: اموزشگاه کامياب شيد تهران
  توضیح: دارنده کارت دبيري
افتخارات:
 1. تاریخ: 90
  مکان: قلم چي
  توضیح: مشاوره و برنامه ريزي کنکور