پروفایل

0 امتیاز

نام : Hamed
نام خانوادگی: Hashemian
رشته: عمران از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه