پروفایل

0 امتیاز

نام : Mohammad
نام خانوادگی: Dolatdoost
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: American File 3
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 18000000 ریال
 2. نام درس: American File 4
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 18000000 ریال
 3. نام درس: IELTS
  تعداد جلسات: 50
  هزینه: 35000000 ریال
 4. نام درس: TOEFL
  تعداد جلسات: 52
  هزینه: 36400000 ریال
 5. نام درس: American File 1
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 18000000 ریال
 6. نام درس: American File 2
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 18000000 ریال
 7. نام درس: مکالمه مبتدي تا پيشرفته
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 600000 ریال
 8. نام درس: IELTS Writing
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 6500000 ریال
 9. نام درس: IELTS and TOEFL Reading Comprehension
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 6500000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهپُر
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهپُر
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهپُر
چهار شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامهپُر
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهپُر
جمعهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر
خلاصه رزومه:
تجربه ي 10 ساله تدريس انگليسي در مقاطع مختلف، مدرس سطح Advanced کانون زبان ايران، سابقه ي 6 ساله در تدريس IELTS و TOEFL، مدرس توليمو و MSRT و MHLE، تدريس مدارک معتبر FCE و CAE.
تجارب:
 1. تاریخ: 1390 تا کنون
  مکان: دانشگاه جامع علمي کاربردي
  توضیح: تدريس دروس عمومي و تخصصي رشته هاي زبان انگليسي
 2. تاریخ: 1385 تا کنون
  مکان: کانون زبان ايران
  توضیح: مدرس سطوح Advanced بزرگسالان
 3. تاریخ: 1389 تا کنون
  مکان: کانون زبان ايران
  توضیح: مدرس سطوح Reach نوجوانان
 4. تاریخ: 1391 تا کنون
  مکان: دانشگاه پيام نور
  توضیح: استاد دروس عمومي و تخصصي زبان انگليسي
 5. تاریخ: 1387 تا کنون
  مکان: مرکز آموزش جهاد دانشگاهي
  توضیح: مدرس کليه سطوح
افتخارات:
 1. تاریخ: 1385 تا کنون
  مکان: کانون زبان ايران
  توضیح: در دو مقطع نوجوانان و بزرگسالان