پروفایل

0 امتیاز

نام : hamid
نام خانوادگی: zolfaghari
رشته: پرستاری از گروه علوم تجربی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: داخلي جراحي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 300000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: داخلي جراحي
  توضیحات: مرور اعصاب
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 100000 ریال
  محدودیت: 9 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/1/8
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 17:0
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر