پروفایل

0 امتیاز

نام : farhad
نام خانوادگی: hashemi
رشته: مهندسی صنایع از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: ديفرانسيل1 و2 و حسابان(هر دو باهم)
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 300000 ریال
 2. نام درس: گسسته و جبر و احتمال(هر دو باهم)
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 300000 ریال
 3. نام درس: هندسه تحليلي
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 300000 ریال
 4. نام درس: هندسه 1 و 2
  تعداد جلسات: 14
  هزینه: 250000 ریال
 5. نام درس: رياضي پايه (اول و دوم دبيرستان)
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 250000 ریال
 6. نام درس: رياضي1
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 220000 ریال
 7. نام درس: رياضي2
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 240000 ریال
 8. نام درس: رياضي انساني(مختص کنکور)
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 250000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه