پروفایل

0 امتیاز

نام : Ebrahim
نام خانوادگی: Jaafari
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
یکشنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
سه شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه