پروفایل

0 امتیاز

نام : Hojjat
نام خانوادگی: Nouri
رشته: مهندسی فناوری اطلاعات از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: ICDL
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 6000000 ریال
 2. نام درس: کاربر رايانه سطح 2
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 5400000 ریال
 3. نام درس: کاربر رايانه سطح 1
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 4800000 ریال
 4. نام درس: Visual Basic
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 9000000 ریال
 5. نام درس: C++
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 6000000 ریال
 6. نام درس: ساختمان داده ها (Data Structure)
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 5600000 ریال
 7. نام درس: پايگاه داده ها (Database)
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 5600000 ریال
 8. نام درس: Adobe Photoshop
  تعداد جلسات: 6
  هزینه: 3600000 ریال
 9. نام درس: طراحي و ساخت صفحات وب با HTML5
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 7500000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه