پروفایل

0 امتیاز

نام : khodadad
نام خانوادگی: heidari
رشته: حقوق از گروه علوم انسانی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: حقوق بين الملل
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 2500000 ریال
  محدودیت: 9 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/1/29
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 13:0
 2. نام دوره: حقوق معاهدات بين المللي
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 3
  هزینه: 1500000 ریال
  محدودیت: 9 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/1/30
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 13:0
 3. نام دوره: حل وفصل مسالمت اميزدعاوي بين امللي
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 2500000 ریال
  محدودیت: 9 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/1/29
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 15:0
 4. نام دوره: اصول روابط بين الملل
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
  محدودیت: 9 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/1/30
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 15:0
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه