پروفایل

0 امتیاز

نام : Alireza
نام خانوادگی: Sarakhsi
رشته: ریاضی از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: دکتری
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: رياضي عمومي 1
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 800000 ریال
 2. نام درس: رياضي عمومي 2
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 800000 ریال
 3. نام درس: رياضي مهندسي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 800000 ریال
 4. نام درس: معادلات ديفرانسيل
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 800000 ریال
 5. نام درس: معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 800000 ریال
 6. نام درس: تمامي دروس رياضي دبيرستان
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه