پروفایل

0 امتیاز

نام : Danial
نام خانوادگی: .Mohammadzadeh S
رشته: عمران از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
خلاصه رزومه:
o پذيرفته شده در مقطع دکترا عمران در دانشگاه هاي آمريکا و اتريش o داراي مدرک کارشناسي ارشد مهندسي عمران- مکانيک خاک و مهندسي پي از دانشگاه فردوسي مشهد و مدرس دانشگاه o داراي 7 مقاله علمي در مجلات معتبر نمايه شده) (ISI o ارائه بيش از 30 مقاله در کنفرانس‌هاي معتبر داخلي و خارجي o نويسنده و مولف 11 طرح پژوهشي مهندسي و بيش از 30 مقاله بين المللي (داور بين المللي مجلات نمايه شده ISI) o داراي8 ايده و اختراع (3 اختراع در حال ثبت) و دعوتنامه و پذيرش براي مسابقات جهاني سوئيس o مخترع برگزيده از طرف بنياد ملي نخبگان 1395 o مشاور شهرداري منطقه 9 (در حوزه جوانان) o کسب عنوان پژوهشگر برتر شهرداري مشهد در سه محور (مقالات علمي، طرح‌هاي پژوهشي و طرح‌هاي نوآورانه و فناوري- اختراعات) o داور بين المللي مجلات معتبر نمايه شده ) (ISI o پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسي مشهد در سال‌هاي 1392 و 1393 و 1394 o تدريس در مراکز غيرانتفاعي مشهد o کسب مقام سوم در مسابقات قايق بتني کشور o برگزيده شدن سه طرح پژوهشي راهنماي اجراي آسفالت، چک ليست نظارتي- اجرايي آسفالت و بازيافت سرد (در جشنواره جوانه بعنوان سرپرست طرح) o داراي بيش از 45 تقديرنامه از مراکز علمي و سازمان ها، (بابت طرح هاي پژوهشي و ...از شهرداري مشهد ) o دبير انجمن علمي مهندسي عمران o دبير کارگروه فني و عمران (گروه مشاوران جوان شهرداري) منطقه 12 مشهد o اخذ تقدير نامه از انجمن مخترعين و مخترعان آسيا به منظور فعاليت در امور پژوهشي و نوآورانه o تقدير نامه در آيين تجليل از برگزيدگان علمي، فرهنگي، هنري استان خراسان رضوي با حضور معاون توسعه فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و مديرکل تکريم و الگوسازي بنياد ملي نخبگان o مصاحبه بعنوان پژوهشگر برتر شهرداري مشهد (مقالات علمي، طرح هاي پژوهشي و طرح هاي نوآورانه و فناوري) و 11 طرح پژوهشي، خراسان نيوز تيرماه در سال 1394. o مصاحبه بعنوان جوان موفق ايراني، سايت شجر (جوانان رضوي)، اسفند ماه در سال 1394. o کسب نمره 20 از پايان نامه براي اولين بار از دانشگاه فردوسي مشهد o کسب مقام سوم بتن اقتصادي (مهندسي) بعنوان سرپرست در دومين دوره مسابقات ملي بتن، دانشگاه فردوسي مشهد، 23 آذر ماه سال 1395. o انتخاب شده و دعوت شده به منظور عضويت در فدراسيون جهاني محاسبات نرم ((WFSC o تجليل و تقدير، لوح افتخار عالي و تنديس بلورين از انجمن مخترعين خراسان رضوي در مجموعه "مشهد دوست داشتني" در نمايشگاه انجمن مخترعين به منظور فعاليت در امور علمي، پژوهشي و نوآورانه 22-12 بهمن ماه 1395. o پژوهشگر برتر در اولين جشنواره تقدير از پژوهشگران ايراني 5 اسفند ماه 1395 هتل بين المللي ميزبان بابلسر Linkedin https://ir.linkedin.com/in/danial-mohammadzadeh-s-6a576765 Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Danial_Mohammadzadeh_S Usern http://usern.tums.ac.ir/User/CV/DMHZ20200 Googlescholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=yXij81gAAAAJ Academic.edu https://mashhad.academia.edu/DanialMohammadzadehS
تجارب:
 1. تاریخ: 1395
  مکان: شهرداري
  توضیح: oمشاور شهردار
تحصیلات و مدارک:
 1. تاریخ: 1394
  مکان: دانشگاه فردوسي مشهد
  توضیح: کارشناسي ارشد عمران (مکانيک خاک و مهندسي پي)
افتخارات:
 1. تاریخ: 1395،
  مکان: ..
  توضیح: پذيرفته شده در مقطع دکترا عمران در دانشگاه هاي آمريکا و اتريش
 2. تاریخ: 1395
  مکان: مراکز غيرانتفاعي مشهد
  توضیح: مدرس دانشگاه
 3. تاریخ: 1395
  مکان: ...
  توضیح: o ارائه بيش از 30 مقاله در کنفرانس‌هاي معتبر داخلي و خارجي
 4. تاریخ: 1395
  مکان: ...
  توضیح: oنويسنده و مولف 11 طرح پژوهشي مهندسي
 5. تاریخ: 1395
  مکان: ...
  توضیح: داور بين المللي مجلات نمايه شده ISI)
 6. تاریخ: 1395
  مکان: ...
  توضیح: o داراي8 ايده و اختراع (3 اختراع در حال ثبت) و دعوتنامه و پذيرش براي مسابقات جهاني
 7. تاریخ: 1395
  مکان: ...،
  توضیح: o مخترع برگزيده از طرف بنياد ملي نخبگان 1395
 8. تاریخ: 1395
  مکان: ..،
  توضیح: کسب عنوان پژوهشگر برتر شهرداري مشهد در سه محور (مقالات علمي، طرح‌هاي پژوهشي و طرح‌هاي نوآورانه و فناوري- اختراعات)
 9. تاریخ: 1395
  مکان: ،
  توضیح: پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسي مشهد در سال‌هاي 1392 و 1393 و 1394
 10. تاریخ: 1389
  مکان: ،
  توضیح: o کسب مقام سوم در مسابقات قايق بتني کشور
 11. تاریخ: 1389
  مکان: ،
  توضیح: oکسب مقام سوم در مسابقات قايق بتني کشور
 12. تاریخ: 1393
  مکان: ،
  توضیح: برگزيده شدن سه طرح پژوهشي راهنماي اجراي آسفالت، چک ليست نظارتي- اجرايي آسفالت و بازيافت سرد (در جشنواره جوانه بعنوان سرپرست طرح)
 13. تاریخ: 1395
  مکان: ،
  توضیح: o داراي بيش از 45 تقديرنامه از مراکز علمي و سازمان ها
 14. تاریخ: 1395
  مکان: ،
  توضیح: o اخذ تقدير نامه از انجمن مخترعين و مخترعان آسيا به منظور فعاليت در امور پژوهشي و نوآورانه تقدير نامه در آيين تجليل از برگزيدگان علمي، فرهنگي، هنري استان خراسان رضوي با حضور معاون توسعه فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و مديرکل تکريم و الگوسازي بنياد ملي نخبگان
 15. تاریخ: 1394
  مکان: ،
  توضیح: o مصاحبه بعنوان پژوهشگر برتر شهرداري مشهد (مقالات علمي، طرح هاي پژوهشي و طرح هاي نوآورانه و فناوري) و 11 طرح پژوهشي، خراسان نيوز تيرماه در سال 1394
 16. تاریخ: 1394
  مکان: ،
  توضیح: o مصاحبه بعنوان جوان موفق ايراني، سايت شجر (جوانان رضوي)، اسفند ماه در سال 1394
 17. تاریخ: 1394
  مکان: فردوشي مشهد
  توضیح: o کسب نمره 20 از پايان نامه براي اولين بار از دانشگاه فردوسي مشهد
 18. تاریخ: 1395
  مکان: فردوسي مشهد
  توضیح: o کسب مقام سوم بتن اقتصادي (مهندسي) بعنوان سرپرست در دومين دوره مسابقات ملي بتن، دانشگاه فردوسي مشهد، 23 آذر ماه سال 1395.
 19. تاریخ: 1395
  مکان: ،
  توضیح: o انتخاب شده و دعوت شده به منظور عضويت در فدراسيون جهاني محاسبات نرم ((WFSC
 20. تاریخ: 1395
  مکان: ،
  توضیح: o تجليل و تقدير، لوح افتخار عالي و تنديس بلورين از انجمن مخترعين خراسان رضوي در مجموعه "مشهد دوست داشتني" در نمايشگاه انجمن مخترعين به منظور فعاليت در امور علمي، پژوهشي و نوآورانه 22-12 بهمن ماه 1395.
 21. تاریخ: 1395
  مکان: ،
  توضیح: o پژوهشگر برتر در اولين جشنواره تقدير از پژوهشگران ايراني