پروفایل

0 امتیاز

نام : Sanam
نام خانوادگی: Neyestani
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: Speak Accurately
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 150000 ریال
  محدودیت: 6 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/7/29
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 20:0
  شنبه ساعت 20:0 2. نام دوره: Speak Fluently
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 150000 ریال
  محدودیت: 6 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/7/30
  ساعات تشکیل کلاس:
  پنج شنبه ساعت 20:0
  یک شنبه ساعت 20:0روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه