پروفایل

0 امتیاز

نام : Arman
نام خانوادگی: Sadeghi
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: دوره ي مکالمه ي American English File Starter
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 7000000 ریال
 2. نام درس: Objective IELTS Advanced
  تعداد جلسات: 60
  هزینه: 24000000 ریال
 3. نام درس: Objective IELTS Intermediate
  تعداد جلسات: 50
  هزینه: 20000000 ریال
 4. نام درس: دوره ي مکالمه ي American English File 1.2
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 8000000 ریال
 5. نام درس: دوره ي مکالمه ي American English File 3.4
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 9000000 ریال
 6. نام درس: گرامر کامل انگليسي
  تعداد جلسات: 60
  هزینه: 18000000 ریال
 7. نام درس: مشاوره ادامه مطالعات زباني
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 300000 ریال
 8. نام درس: ايلتس از پايين ترين سطح ممکن Collins get ready for IELTS
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 8000000 ریال
 9. نام درس: Writing- sentences to paragraphs
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 3000000 ریال
 10. نام درس: writing-paragraph to essay
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 6000000 ریال
 11. نام درس: Paragraph writing
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 50000 ریال
 12. نام درس: speaking
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 50000 ریال
 13. نام درس: PD, CA,Speaking
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 50000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: Tenses
  توضیحات: Active Memebers Free Course
  تعداد جلسات: 6
  هزینه: رایگان
  محدودیت: 9 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 9
  تاریخ شروع: 1394/5/23
  ساعات تشکیل کلاس:
  جمعه ساعت 10:0
 2. نام دوره: دوره ي مقدماتي بزرگسالان
  توضیحات: دوره ي فشرده با هدف پوشش مهارت هاي ابتدايي
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 150000 ریال
  محدودیت: 9 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/6/2
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 11:0
  دو شنبه ساعت 11:0
  چهار شنبه ساعت 11:0


روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرکلاس zahra bakhtiaryPD, CA,Speakingکلاس zahra bakhtiaryParagraph writingپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرکلاس zahra bakhtiaryPD, CA,Speakingپُرکلاس zahra bakhtiaryParagraph writingپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرکلاس zahra bakhtiaryPD, CA,Speakingپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرکلاس zahra bakhtiaryPD, CA,Speakingپُرپُرپُرپُرپُر