پروفایل

0 امتیاز

نام : Sadegh
نام خانوادگی: Mohammadnia
رشته: فیزیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
  1. نام درس: رياضي
    تعداد جلسات: 30
    هزینه: 500000 ریال
  2. نام درس: فيزيك
    تعداد جلسات: 30
    هزینه: 500000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر
جمعهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر