پروفایل

0 امتیاز

نام : majid
نام خانوادگی: mohammadi
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: تدريس خصوصي کلاس هاي هفتم وهشتم و نهم
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
 2. نام درس: تدريس دوره هاي مخصوص کودکان 5تا 10سال
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 400000 ریال
 3. نام درس: دوره هاي مخصوص نوجوانان در قالب کتاب هاي hey there
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
 4. نام درس: دوره هاي تخصصي بزرگسالان در قالب کتاب هاي top Notch &summit
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 500000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
پنج شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
خلاصه رزومه:
تجارب:
 1. تاریخ: آموزشگاه زبان هاي خارجي دنياي زبان
  مکان: اصفهان
  توضیح: مدرس کتاب هاي English times,Four corners&Passage
 2. تاریخ: kaj language institute
  مکان: اصفهان
  توضیح: مدرس کتاب هاي hey there&top notch
 3. تاریخ: آموزشگاه زبان هاي خارجي سخن پرداز
  مکان: اصفهان
  توضیح: مدرس کتاب هاي American file
 4. تاریخ: 93الي هم اکنون
  مکان: ديرستان غيرانتفاعي بهنام سپاهان اصفهان
  توضیح: مدرس تمام وقت کلاس هاي هفتم و هشتم و نهم
تحصیلات و مدارک:
 1. تاریخ: سال 87-90
  مکان: دبيرستان عدل دانشگاه اصفهان
  توضیح: ديپلم
 2. تاریخ: 90-91
  مکان: پيش دانشگاهي دکتر حسابي
  توضیح: پيش دانشگاهي
 3. تاریخ: 91-94
  مکان: دانشگاه دولتي اصفهان
  توضیح: کارشناسي مترجمي زبان انگليسي
افتخارات:
 1. تاریخ: سال 90
  مکان: آموزشگاه زبان گويش
  توضیح: دريافت گواهي پايان دوره پيشرفته زبان انگليسي
 2. تاریخ: سال 91
  مکان: آموزشگاه زبان کيا دنياي زبان
  توضیح: دريافت گواهي پايان دوره تربيت مدرسT.T.C
 3. تاریخ: سال 92
  مکان: آموزشگاه زبان کاج
  توضیح: دريافت گواهي پايان دوره تربيت مدرسT.T.C