پروفایل

0 امتیاز

نام : Masoud
نام خانوادگی: karimi
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
چهار شنبهپُربدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُر
جمعهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُر