پروفایل

0 امتیاز

نام : Adeleh
نام خانوادگی: Graylee
رشته: مکانیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: رياضي1
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 7000000 ریال
 2. نام درس: رياضي2
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 7000000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: رياضي 1
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 7000000 ریال
  محدودیت: 5 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/10/1
  ساعات تشکیل کلاس:
  دو شنبه ساعت 14:0
 2. نام دوره: رياضي 2
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 24
  هزینه: 7000000 ریال
  محدودیت: 5 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/10/1
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 14:0
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر