پروفایل

0 امتیاز

نام : Mahdi
نام خانوادگی: Rasekhi
رشته: آمار از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: دکتری
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: آمار و احتمال مهندسي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 300000 ریال
 2. نام درس: آمار زيستي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 350000 ریال
 3. نام درس: رياضيات عمومي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 350000 ریال
 4. نام درس: طرح 1
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 400000 ریال
 5. نام درس: دروس تخصصي رشته آمار
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 350000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
خلاصه رزومه:
فارغ التحصيل کارشناسي آمار در سال 89 از دانشگاه شيراز، نفر 11 المپياد کشوري آمار و رتبه 32 کنکور کارشناسي ارشد رشته آمار، فارغ التحصيل کارشناسي ارشد رشته آمار از دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1391، رتبه 48 کنکور دکتري رشته آمار و فارغ التحصيل دکتري آمار دانشگاه شهيد چمران در سال 1394
تجارب:
 1. تاریخ: 1393-1394
  مکان: دانشگاه دولتي فسا
  توضیح: قرارداد مشاوره و تدريس آموزشي
 2. تاریخ: 1390-1391
  مکان: دانشگاه شهيد بهشتي تهران
  توضیح: مدرس و حل تمرين دروس کارشناسي
 3. تاریخ: 1391-1393
  مکان: دانشگاه شهيد چمران اهواز
  توضیح: مدرس
تحصیلات و مدارک:
 1. تاریخ: 1385-1389
  مکان: دانشگاه شيراز
  توضیح: کارشناسي
 2. تاریخ: 1389-1391
  مکان: دانشگاه شهيد بهشتي تهران
  توضیح: کارشناسي ارشد
 3. تاریخ: 1391-1394
  مکان: دانشگاه شهيد چمران اهواز
  توضیح: دکتري
افتخارات:
 1. تاریخ: 1389
  مکان: دانشگاه شهيد بهشتي
  توضیح: رتبه 11 المپياد کشوري آمار ايران
 2. تاریخ: 1389
  مکان: دانشگاه تبريز
  توضیح: رتبه 6 انفرادي مسابقات کشوري آمار