پروفایل

0 امتیاز

نام : hiresh
نام خانوادگی: adway
رشته: عمران از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: رياضي سال اول دبيرستان
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 2000000 ریال
 2. نام درس: رياضي سال دوم دبيرستان رشته تجربي
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 2000000 ریال
 3. نام درس: رياضي سال دوم دبيرستان رشته رياضي
  تعداد جلسات: 12
  هزینه: 2400000 ریال
 4. نام درس: رياضي سال سوم دبيرستان رشته تجربي
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 2000000 ریال
 5. نام درس: فيزيک سال اول دبيرستان
  تعداد جلسات: 6
  هزینه: 1200000 ریال
 6. نام درس: فيزيک سال دوم دبيرستان
  تعداد جلسات: 8
  هزینه: 1600000 ریال
 7. نام درس: فيزيک سال سوم دبيرستان رشته تجربي
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 2000000 ریال
 8. نام درس: فيزيک سال سوم دبيرستان رشته رياضي فيزيک
  تعداد جلسات: 13
  هزینه: 2600000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: رياضي سال اول دبيرستان
  توضیحات: اين کلاس براي کساني که پايه رياضي شان ضعيف است مفيد مي‏باشد
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 2000000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/10/30
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 2:0




روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامه
یکشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُر