پروفایل

0 امتیاز

نام : Javad
نام خانوادگی: Noee
رشته: کامپیوتر از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس:
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 50000 ریال
 2. نام درس: C#.NET
  تعداد جلسات: 10
  هزینه: 2000000 ریال
 3. نام درس: SQL Server
  تعداد جلسات: 5
  هزینه: 1000000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: C#.NET
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 20
  هزینه: 1200000 ریال
  محدودیت: 2 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1395/1/22
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 18:0
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهپُرپُر
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر