پروفایل

0 امتیاز

نام : Masumeh
نام خانوادگی: Ghorbani
رشته: فیزیک از گروه ریاضی و فنی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: فيزيک1
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 250000 ریال
 2. نام درس: فيزيک2
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 250000 ریال
 3. نام درس: فيزيک3
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 250000 ریال
 4. نام درس: فيزيک پيش دانشگاهي
  تعداد جلسات: 1
  هزینه: 250000 ریال
کلاس های گروهی:
روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُرپُر