پروفایل

0 امتیاز

نام : محمدجواد
نام خانوادگی: اکبري مطلق
رشته: انگلیسي از گروه زبان های خارجی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
 1. نام درس: Business
  تعداد جلسات: 25
  هزینه: 9000000 ریال
 2. نام درس: Academic Speaking
  تعداد جلسات: 15
  هزینه: 3300000 ریال
 3. نام درس: English, Start from Scratch
  تعداد جلسات: 30
  هزینه: 6600000 ریال
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: General English
  توضیحات: All of the skills are covered, each semester concludes 17 sessions of 90 minutes
  تعداد جلسات: 17
  هزینه: 13200000 ریال
  محدودیت: 12 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1395/4/5
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 10:0
  دو شنبه ساعت 10:0
  چهار شنبه ساعت 10:0


روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامه
یکشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
دوشنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامه
سه شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
چهار شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُربدون برنامه
پنج شنبهپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُربدون برنامه
جمعهپُربدون برنامهبدون برنامهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامه